MENU
College of Education Menu

Minutes, Agendas, and Reports

Curriculum Committee Minutes

2010 Oct | Nov | Dec
2011
Jan | Feb | March | Nov | Dec
2012
Jan | April | Sept | Oct | Nov | 2012 Curriculum Workshop
2013
Jan | Feb | March | Final recommendations 2012-2013
2013-14 Nov | Dec | 2014 Curriculum Workshop | Apr
2014-15 Sept | Nov | Feb
2015-16 Sept | Feb | July

Program Minutes & Agendas

2011-2012 Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Feb | Mar | Apr
2012-2013
Aug. 20 | Aug. 29 | Oct | Nov | Jan | Feb
2013-2014
Sep | Oct | Nov | Jan | Feb | Mar | Apr
2014-2015 Aug | Sep | Oct | Feb | Mar
2015-2016 Aug | Jan | Mar | Apr

Planning Minutes

2011-2012 Aug | Sep | Oct | Nov | Jan | Mar | Apr
2012-2013
Sept | Oct | Nov | Jan | Feb 18 | Feb 25 | March 18 | March 25 | April 15 | April 22
2013-14
July | Apr

Advisory Board

2012 April | Oct
2013
April | Oct
2014
April |
2015 April |

Student/Alumni Forum

Student/Alumni Forum Summer 2012
Student/Alumni Forum Summer 2013
Student/Alumni Forum Summer 2014
Student /Alumni Forum Summer 2015
Student/Alumni Forum Summer 2016